Winkelwagen: Winkelwagen is leeg
Call us

Verkoopsbeleid

Contact

Circus Barones
Fabriekstraat 112
9200 Dendermonde

BTW BE0760.285.307

E-mail algemeen. secretariaat@circusbarones.com
E-mail tickets. ticketsupport@circusbarones.com

Huisregels en verbodsbepalingen

 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
 • Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.
 • Alle bezoekers worden verzocht op tijd naar de zaal te komen, geen bagage, (grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security.
 • Het is verboden om onze zalen te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen smartphones uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd. Er mag tijdens evenementen niet worden gefotografeerd of gefilmd, tenzij anders bepaald door de organisator.
 • In onze zalen geldt een ABSOLUUT ROOKVERBOD. Overtredingen worden beboet met bedragen die oplopen van 160 tot 1600 euro. Rokers kunnen op vertoon van hun ticket het gebouw wel verlaten om buiten een sigaret op te steken. Ook bij het weer binnenkomen wordt de barcode van het ticket gescand.
 • Respecteer de eigendommen van onze buren.
 • Lever een inspanning om geen zwerfvuil in en rond onze zalen achter te laten.
 • Elke bezoeker wordt verondersteld zich te houden aan de regels in het kader van een corona-proof bezoek zodat andere bezoekers, medewerkers en artiesten maximaal beschermd blijven. De bezoeker schikt zich naar elke richtlijn die in dit verband ter plaatse wordt gegeven door medewerkers van de zaal, bij gebreke waaraan hij verzocht kan worden de zaal te verlaten. Meer informatie over deze regels vind je hier

Algemene verkoopsvoorwaarden tickets

 • Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.
 • Het ticket is niet geldig zonder genummerde strook.
 • Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke QR-code die aan de ingang ingescand kan worden.
 • In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.
 • Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be).
 • Gereserveerde kaarten die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
 • Mensen die (in de buurt van de zaal wonen en) naar een evenement willen gaan dat als uitverkocht geboekt staat, kunnen altijd proberen om toch nog aan toegangskaarten te geraken. Vaak komen in extremis plaatsen vrij, o.m. van late bestellers die hun gereserveerde kaarten niet komen afhalen.
 • Worden thuis geprinte e-tickets gebruikt, dan krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.
 • Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.
 • Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

 • U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
 • Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving.
 • Circus Barones heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
 • Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via IBAN overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • Na betaling van je tickets kan je via deze link een factuur aanvragen. Je ontvangt je factuur via e-mail. Opgelet! Als je zaak of bedrijf geen Belgisch btw-nummer heeft, stuur dan een e-mail met je factuur- en reservatiegegevens naar ticketsupport@circusbarones.com.
 • De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
 • Circus Barones behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen zal Circus Barones de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

 • Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.
 • Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.
 • Circus Barones behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.
 • De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Circus Barones door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Circus Barones noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

 • Na aflevering door Circus Barones is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.
 • In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder.

Contact

Korittnig Events BV
BE0787.447.879

Adres

Fabriekstraat 112
9200 Dendermonde

edit afsluiten